Organisatie

Definitie

Ze willen in hun beroepsleven een hoogstaande beroepsethiek uitdragen en alles in het werk stellen om de vrede en de verstandhouding onder de mensen en de volkeren te bevorderen en dit zonder onderscheid van geslacht, ras, taal, huidskleur, nationaliteit, filosofische of godsdienstige overtuiging. Rotary International is een vereniging van vertegenwoordigers uit het zakenleven, de administratie en de vrije beroepen die zich bewust willen inzetten voor de anderen, in een wereldwijde actie van dienstbetoon.

Rotary dient zich aan als een open, democratisch geleide wereldbeweging, die zich grootmoedig ten dienste stelt van de medemens, zonder enige berekening of bijbedoeling, omdat Rotariërs geloven dat de voornaamste taak van een mens erin bestaat, anderen gelukkig te maken.

Organisatie

Rotary is ingedeeld in clubs en districten.

Er bestaat ook een centrale administratie (in Evanston, Illinois, V.S.) en zeven regionale kantoren (in Argentinië, Australië, Brazilië, Korea, India, Japan en Zwitserland). Groot-Brittannië en Ierland hebben een speciaal statuut en hebben een kantoor in Alcester (Engeland).

Rotary wordt geleid door

  • de leden van de Raad van Bestuur (17 ‘directors’, de internationale voorzitter en de inkomende internationale voorzitter),
  • de secretaris-generaal,
  • de districtsgouverneurs en
  • de voorzitter, de uittredende voorzitter, de ondervoorzitter en de penningmeester van RIBI (Groot-Brittannië en Ierland).

Zij vertegenwoordigen Rotary International boven alle nationale belangen heen. Ze worden verkozen en benoemd volgens de procedures vastgelegd in het huishoudelijke reglement van Rotary.

Samen met de regionale kantoren en het RIBI-kantoor zorgt de hoofdzetel van Rotary International voor het administratieve beheer, ontvangt bijdragen en verslagen, kent financiële toelagen toe en stelt statistieken op. Deze kantoren staan ook in voor de interne en externe communicatie, met een website, de uitgave van regionale tijdschriften en video’s en andere documentatiemiddelen. Terwijl de internationale voorzitter de hoogste verantwoordelijke is van Rotary International, berust de administratieve leiding van RI bij de secretaris-generaal. Hij staat aan het hoofd van een team van 650 mensen die werken op het hoofdkwartier van Rotary International, gelegen in een buitenwijk van Chicago (V.S.), Evanston, of in een van de regionale kantoren verspreid over de hele wereld.

De Rotariër is lid van zijn Rotaryclub. De Rotaryclub is lid van de vereniging met de naam Rotary International.

De clubs zijn verdeeld in districten. Wereldwijd zijn er 531 districten. Elk district wordt beheerd door een ploeg vrijwilligers, onder leiding van een gouverneur. De gouverneur is een verantwoordelijke van Rotary International.